Tulerijské zahrady - Jardin des Tuileries

Jardin des Tuileres po česku Tulerijské zahrady poskytují snad nejkrásnější procházku podél řeky Seiny. Pro obyvatele i turisty se zahrady staly zelenou oázou odpočinku, ale patří také k nejstarším veřejným zahradám v Paříži. Nacházejí se poblíž Palace de la Concorde a Louvre a rozkládají se přibližně na 28 hektarech. Jsou menším bratrem Versailleských zahrad. Tvůrce André Le Notre se podílel na obou návrzích. Uvnitř zahrad se rozprosírají dvě jezera i malé umělé rybníky, doplněné mramorovými sochamni, vysokými stromy nebo nepostradatelnými lavičkami. Najdeme zde i dvě nemalá muzea.

Zahrady také do roku 1871 obklopovaly Tulerijský palác, který nechala postavit Kateřina Medičejslká a kde byl například vězněn Ludvík XVI. se svou rodinou při Velké francouzské revoluci. Palác však vyhořel a jeho trosky určili k demolici. Vznikla i myšlenka o znovuobnovení paláce, jehož výstavba by vyšla na 300 milionů EUR. Zatím je ale rekonstrukce ve hvězdách.