Pont Neuf

Pont Neuf francouzky Nový most je paradoxně nejstarším mostem v Paříži. Základní kámen mostu byl položen roku 1578 francouzským králem Jindřichem III, nazývaným také Jindřichem z Valois. Stavební práce na mostě skončily roku 1607, rozsáhlá rekonstrukce proběhla v letech 1994 – 2007. Pont Neuf přes řeku Seinu je postaven z kamene o 12 obloucích, je 238 m dlouhý a 20,5 m široký.

Celkově je třetím nejdelším mostem v Paříži a jako první se zde budoval chodník. Ve středu najdeme bronzovou sochu Jindřicha IV. na koni a podél obvodu se nachází 385 divadelních masek jako součást nosných konzol. V těsné blízkosti mostu na ostrově Ile de la Cite byl 18. března 1314 upálen poslední velmistr templářu Jacquese de Molay. Pont Neuf byl roku 1991 zapsán do seznamu UNESCO.