Musée de Cluny

Musée de Cluny najdete v prostorách bývalého Hotelu de Cluny postaveného na konci 15. století poblíž nejstarších římských lázní z druhého století.. Hotel de Cluny byl vystavěn pro benediktínské mnichy z francouzského Cluny v Burgundsku, stavba se odvíjí od francouzské gotiky.

Poprvé bylo muzeum otevřeno roku 1843 a můžete v něm dodnes shlédnout sbírky římského a středověkého umění, vzácný nábytek, předměty, šperky a tapisérie. Můžete zde vidět i poničené hlavy judských králů, které byly zhotoveny kolem roku 1220 a původně měly stát v katedrále Notre-Dame. Kromě parních lázní, které byly určené pro bohaté pařížské loďaře, se v horním patře nachází opatská kaple.